Coaching w okresie zmiany

W ostatnich latach coaching stał się określeniem modnym, słowem kluczem. W naszym rozumieniu coaching nie jest sposobem na rozwiązanie wszytkich bolączek i problemów w organizacji. Coaching nie jest także psychoterapią. Czym zatem jest coaching w okresie zmiany? Coaching to dialog piomiędzy doświadczonym konsultantem, doradcą kariery, coachem a menedżerem, który znalazł się lub przewiduje, że może się znaleźć w sytuacji zmiany pracy, awansu lub poszerzenia, czy też wzbogacenia stanowiska pracy o nowy zakres obowiązków i odpowiedzialności.
Jeżeli zatem Twoje życie zawodowe jest w fazie zmian lub czujesz gotowość do podjęcia nowych kierunków działania skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, by poznać nowe możliwości w swoim życiu zawodowym i poznać metody, aby ten cel osiągnąć. 
Nasza oferta skierowana jest do doświadczonych menedżerów i specjalistów różnych specjalności, którzy stanęli wobec ważnego pytania - dokąd chcą zmierzać dalej i w jakim stylu chcą osiągać satysfakcję zawodową i osobistą.

Zapraszamy do skorzystania z oferty sesji coachingowych.