Executive search oraz Search & Selection

Dobór menedżerów i specjalistów dla wymagających organizacji

W konkurencyjnym środowisku gospodarczym koszty niewłaściwego doboru menedżerów i specjalistów przewyższają inwestycje w profesjonalny proces rekruacji i selekcji. Według wyników badań przedstawionych podczas Cambridge Business & Economics Conference w 2011 r. błędne decyzje zatrudnienia pracownika o profilu odbiegającym od wymagań i potrzeb organizacji kosztuje w zależności od poziomu stanowiska od 50% do 240% wartości jego rocznego wynagrodzenia.

HR Internal Consultants wspiera swoich klientów w tym obszarze, w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko nietrafnego doboru do minimum. Specjalizujemy się w skutecznym naborze i doborze menedżerów 1-szego, 2-ego i 3-ego szczebla zarządzania oraz pracowników na stanowiska specjalistyczne. Posiadamy umiejętności, metodologie i doświadczenie niezbędne do spełnienia Państwa potrzeb i wymagań w procesie poszukiwania wartościowych pracowników. Nasze dobre praktyki i odniesienie do sprawdzonych technik wraz z obiektywną oceną kończą projekty z sukcesem nawet w przypadku bardzo nietypowych i potencjalnie trudnych profili stanowisk. Mając głębokie zrozumienie różnych branż zdobywamy dla Państwa najlepszych kandydatów, zapewniając tym samym zasoby i talenty niezbędne do osiągnięcia sukcesu i przewagi konkurencyjnej przez naszych klientów.

Wykorzystujemy w rekrutacji i selekcji metodę poszukiwań bezpośrednich (executive search) oraz sourcing, na bieżąco monitorujemy rynek pracy i utrzymujemy kontakty ze źrodłami informacji na temat najbardziej wartościowych kandydatów na rynku, dysponujemy własną bazą danych i nowoczesnym systemem rekrutacyjnym wspierającym ten proces. Rozbudowana sieć kontaktów oraz informacje uzyskiwane dzięki stałemu monitorowaniu poszczególnych branż pozwalają nam sprawnie i szybko zidentyfikować potencjalnych kandydatów. Sprawdzamy czy kandydaci spełniają wszystkie wymagania, oraz czy ich obecna sytuacja pozwoli im na rozważenie Państwa propozycji. Naszą dewizą jest strategia typu wygrana-wygrana, a zatem przedstawiamy oferty pracy tym spośrod kandydatów, którzy zarówno spełniają kryteria rekrutacyjne, jak również prezentowana oferta jest zgodna ze ścieżką rozwoju kariery zawodowej kandydata/ki. W bardziej zaawansowanych projektach wykorzystujemy psychometryczne narzędzia oceny, testy zawodowe i Assessment Center.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez formularz w panelu klienta.