Wartościowanie stanowisk

Wartościowanie stanowisk pracy to proces analizy treści pracy na danym stanowisku i ustalenie wartości (ceny) tej pracy z punktu widzenia misji i celów Państwa organizacji oraz uwarunkowań aktualnego rynku pracy. Daje to podstawy do ustalenia wewnętrznych zależności między stanowiskami oraz stworzenia struktury wynagrodzeń odzwierciedlającej te zależności. Wartościowanie stanowisk jest procesem, który ostatecznie prowadzi do zdefiniowania ról i odpowiedzialności w organizacji oraz identyfikuje stanowiska kluczowe i określa relatywną wartość każdego z nich. Jest podstawą do uporządkowania hierarchii stanowisk a poprzez przejrzyste kategorie zaszeregowania i tabele wynagrodzeń prowadzi do stworzenia efektywnego systemu wynagradzania.

HR Internal Consultants oferuje usługę analizy i optymalizacji stanowisk pracy. Nasi eksperci stworzą zestaw kluczowych wskaźników wydajności organizacji, pomogą określić umiejętności, wiedzę, doświadczenie, kompetencje i zachowania związane z efektywnością pełnienia przypisanej roli/funkcji, aby zbudować najlepiej dopasowany system wartościowania stanowisk. Nie jesteśmy przedstawicielami jednej tylko i wyłącznie metody wartościowania. W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie dobrać metodę adekwatną do potrzeb Państwa firmy. Analiza będzie jednocześnie skupiona wokół specyficznych potrzeb, celów i charakteru Państwa firmy, aby był skuteczny i właściwie spełniał swoją rolę. Ten proces pozwoli Państwu pozyskać i utrzymać wartościowych pracowników dla organizacji, jak również zbudować system awansu, rozwoju i kadry rezerwowej.